Μπαρμπετσέας Τάκης

Επικοινωνία

Τηλέφωνo: 6932786246

Μόρφωση

Απόφοιτος Λυκείου
Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων DEREE COLLEGE
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά

Προπονητική Μόρφωση

PRO COACH AUSTRIAN COACHES SCHOOL
COACH C ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜRT(ΜΑSTER RACKET TECHNICIAN) ΑΠΟ UNITED STATES RACKET STRINGERS ASSOCIATION ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΚΕΤΩΝ ΤΕΝΝΙΣ
Όλες οι Προπονήσεις γίνονται με βοήθεια  BALL MACHINE και VIDEO ANALYSIS για μέγιστη και γρήγορη πρόοδο των παικτών.

Προπονητική Εμπειρία

Βερα tennis club
Σχολη Αϊδονοπουλου
Loubier tennis club

28 έτη προπονητική εμπειρία

Σεμινάρια

1989 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1990 MENTAL TOUGHNESS TRAINING
1991 HIGH STANDARD COACHING
1992 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
1993 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΕΝΝΙΣ
1999 ΤΕΝΝΙS FOOTWORK
2000 MINI TENNIS
2001 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΕΝΝΙΣ ΚΑΙ ΤΕΝΝΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
2002 TEXNIKH-TAKTIKH ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΝΕΑΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΥ
2005 ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΕΝΝΙΣ
2006 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
2009 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
2010 ΒΙΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΕΝΝΙΣ
2011 TALENT IDENTIFICATION